Goede doelen

De opbrengst van de Westfriese Struuntocht komt ten goede van organisaties die zich inzetten voor een beter Westfriesland. Stichting Leergeld Westfriesland en de twee Kinderkledingbank in Westfriesland maken zich allen sterk voor kinderen in gezinnen die het hoofd moeizaam boven water houden. Met uw deelname steunt u deze regionale, sociaal-maatschappelijke doelen.

Leergeld Westfriesland

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Kinder Kleding Bank Stede Broec

De Kinder Kleding Bank Stede Broec e.o. is voor kinderen waarvan ouders en/of verzorgers in de schuldsanering zitten of dreigen te komen of een ander reden waarom er te kort inkomen is.

 

 

Kinder Kleding Bank Hoorn

De Kinder Kleding Bank Hoorn is een liefdadigheidsstichting die zich inzet voor het bestrijden van armoede en het verzorgen van goederen en mogelijkheden ten behoeve van kansarme kinderen. De Kinder Kleding Bank is geheel afhankelijk van giften.