Goede doelen

De opbrengst van de Westfriese Struuntocht komt ten goede uit twee organisaties die zich inzetten voor een beter Westfriesland. Stichting Leergeld Westfriesland en de Kinderkledingbank Hoorn maken zich beide sterk voor kinderen in gezinnen die het hoofd moeizaam boven water houden. Met uw deelname steunt u deze twee sociaal-maatschappelijke doelen.

Kinder Kleding Bank Hoorn

De Kinder Kleding Bank Hoorn is een liefdadigheidsstichting die zich inzet voor het bestrijden van armoede en het verzorgen van goederen en mogelijkheden ten behoeve van kansarme kinderen. De Kinder Kleding Bank is geheel afhankelijk van giften.

 

Meer: http://www.kinderkledingbankhoorn.nl/

Leergeld Westfriesland

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Meer: www.leergeldwestfriesland.nl